siglabuna     administrare fond locativ și spații comerciale în Sibiu 

ANL

Prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Nr. din data de 373 a fost aprobata valoarea de inlocuire pentru calculul pretului locuintelor ANL. Aceasta este de 1579,17 lei/mși stă la baza calculului pentru determinarea prețurilor de vânzare ale locuințelor ANL.

Prin Legea Nr. 221/2015 a fost aduse modificări legii 152/1998 care reglementează inclusiv procedura de vânzare a locuințelor ANL. În termen de 60 de zile de la publicarea Legii menționate mai sus urmează a se actualiza normele de aplicare ale legii. 

Ulterior actualizării normelor de aplicare are Legii 152/1998, regulamentul de vânzare a locuințelor ANL și prețul de vânzarea actualizat al acestora vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Sibiu.