english            français            deutsch             español           magyar 

                                                                                                           

Istoria Turnului lui Falkenhayn (monument Dealul Gușteriței) 

  

 

 

mon3 

A fost ridicat în anul 1882 de Asociaţia Carpatină Ardeleana a Turiştilor (Siebenburgischer Karpatenverein). A fost folosit de către această asociaţie pentru agrement până în preajma Primului Război Mondial. Odată cu pregătirile de război, Turnul a căpătat o mare importanţă strategică acesta fiind ocupat de armata austro-ungară.

În timpul Primului Război Mondial Turnul a avut o importanţă militară strategică pentru că asigura controlul asupra oraşului Sibiu acesta fiind pe o poziţie dominantă. În timpul Bătăliei Sibiului din anul 1916, Turnul a fost folosit de armata română, pe de-o parte şi de cea germană şi austro-ungară, pe de altă parte. Controlul asupra acestui obiectiv strategic a alternat după începutul lunii septembrie 1916.

În noaptea de 2/15 – 3/16 septembrie au avut loc lupte importante pe sectorul Guşteriţa – Cornăţel – Caşolţ controlat de Regimentul 42 Infanterie român. După un bombardament de artilerie violent şi cu ajutorul reflectoarelor, trupele germane au reuşit să cucerească temporar dealul Bucatei care domina Caşolţul. După o contraofensivă la baionetă a trupelor Regimentului 42 atacatorii au fost respinşi până în zona localităţii Roşia. Pierderile au fost însemnate de ambele părţi: 2 ofiţeri şi 72 soldaţi morţi din Regimentul 42, iar trupele germane au pierdut 5 ofiţeri şi 150 de soldaţi morţi.

Regimentul 48 Infanterie preia o parte a sectorului apărat de Regimentul 42 şi continuă lupta. Atacul trupelor române, din zorii zilei de 9 septembrie 1916, a fost unul deosebit de violent şi a făcut ca din Regimentul 48 Infanterie, care avea în componenţă 68 de ofiţeri şi 3600 de soldaţi, să mai aibă apţi de luptă numai 15 ofiţeri şi aproximativ 800 de soldaţi, la apelul de seară. Restul de peste 2853 de soldaţi şi ofiţeri dându-şi tributul de sânge pentru apărarea poziţiilor câştigate cu câteva zile înainte.

La finalul zilei de 9/22 septembrie trupele române au ocupat localităţile Şelimbăr, Bungard, Caşolţ, Roşia, Guşteriţa, Nucet, Cornăţel lărgind astfel zona de control din jurul Sibiului fixând-o pe înălţimile dintre văile Hârtibaciului şi Oltului şi de-a lungul drumului şi căii ferate înguste Sibiu – Sighişoara. Controlul român asupra dealului Guşteriţa se va păstra până la începutul Bătăliei Sibiului.

În dimineaţa zilei de 13/26 septembrie pregătirile necesare începerii ofensivei armatei comandate de generalul Falkenhayn au fost încheiate. După o puternică pregătire de artilerie, trupele Corpului 39 german au început ofensiva pe întreg sectorul împotriva armatei române. Poziţia dealul Guşteriţei, care domina împrejurimile Sibiului, a fost atacată de trupele brigăzii austro-ungare Thyl, sprijinită de Regimentul german de Hessa din Divizia 76. Poziţia a fost apărată la baionetă de un batalion al Regimentului 42 Infanterie care a fost nevoit, în cele din urmă, să se retragă. La finalul primei zile a Bătăliei Sibiului dealul Guşteriţa a fost cucerit de armata comandată de generalul Falkenhayn. Din acest moment şi până la sfârşutul Primului Război Mondial, Turnul din Dealul Guşteriţei se va afla sub controlul armatei germane şi austro-ungare.

După încheierea Marelui Război, la baza Turnului, Societatea săsească pentru îngrijirea mormintelor de război din Transilvania înfiinţate de către Auguste Schnell, în anul 1918, la Sibiu, a organizat un cimitir al eroilor căzuţi la datorie în timpul Bătăliei Sibiului din anul 1916. Cimitirul înfiinţat în anii 1919-1920 a fost îngrijit de Societatea săsească până în anii 1942-1943.

 mon2

 

Magazine - Other articles