Societatea Urbana S.A. este organizată sub forma unei societăți pe acțiuni cu acționar unic Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Administrarea societății este realizată de către un consiliu de administrație format din 3 membri:

 

Consiliul de Administratie: 

Administrator/ Președinte C.A.

Liviu Amariei        

C.V.

Administrator

Suditu Gheorghe C.V. 

Administrator

Vizantie Lucian  C.V.

 

 

 

 

 

 

Conducerea operativă a societății este delegată de către consiliul de administratie directorului general și directorului economic:

 

Directori:

Director general Ovidiu Mircea C.V.  
Director economic Daniela Chialda C.V