siglabuna     spații comerciale în Sibiu 

Despre noi

Societatea Urbana S.A. din Sibiu a fost înființată în anul 1998 prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală și Locativă. Din activitatea Regiei au fost preluate activitățile de administrare a spațiilor cu destinația de locuință și a celor cu altă destinație decât aceea de locuință. Acționarul unic îl reprezintă Consiliul Local al Municipiului Sibiu. 

În prezent principalul obiect de activitate al societății îl reprezintă administrarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietarea publică sau privată a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

 

Pe lângă activitatea de administrare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, S.C. Urbana mai desfășoară activitatea de evaluare și vânzare a locuințelor fond de stat și lucrări de reglementări juridice la imobile (dezmembrări, apartamentări și lotizări).

Începând cu data de 1 octombrie 2015 societatea Urbana S.A. a preluat prin fuziune prin absorbție societatea Energosib SRL. Astfel societatea Urbana S.A. a devenit singurul furnizor de energie termică în sistem centralizat din municipiul Sibiu. Centrala termică care alimentează în prezent un număr de aproximativ 750 de apartamente și 14 agenți economici este o centrală în cogenerare, capabilă sa producă atât apă caldă menajeră și energie termică destinată încălzirii locuințelor/spațiilor comerciale ale abonaților, cât și să producă energie electrică.


Magazine - Other articles