Denumire  Tarif

măsurători în teren în vedere întocmirii documentației pentru vânzarea apartamentelor conform

Legii 112/1995, Decr.61/1990, Legii 85/R/1992

   740 lei    

întocmirea actelor adiționale la contractele de vânzare-cumpărare în vederea corectării unor erori

materiale apărute la stabilirea cotelor părti indivize, atribuirea terenului aferent apartamentelor, etc.

150 lei
evaluarea locuințelor la solicitarea chiriașilor: Sibiu, Mârsa, Avrig etc.  360 lei
evaluarea dependințelor  360 lei

eliberarea adeverințelor în vederea radierii din CF a interdicției de înstrăinare sau a radierii

ipotecii pentru locuințele cumpărate în baza Legii 112/1995

75 lei /adeverință

copii conforme cu originalul după contractele de vânzare cumpărare, contractele de construire, 

contractele de închiriere  (la solicitarea proprietarilor)

100 lei /2 exemplare

eliberarea de adeverințe către alte instituții și persoane fizice (pod, de litigiu, achitare integrală,

vechimi, alte adeverințe)

50 lei /adeverință

eliberarea de copii după schițele de la vânzare-cumpărare și a altor acte (la solicitarea proprietarilor) 50 lei
eliberarea de copii după contracte, schițe ce au stat la baza vânzării către experți tehnici / dosar 100 lei /dosar
eliberare desfășurator plată rate pentru experti contabili 100 lei
eliberare desfășurator plată rate la cererea beneficiarilor 50 lei
eliberarea adeverințelor pentru pod, pentru locuințele cumpărate în baza Legii 112/1995 100 lei /adeverință
prestări servicii la OCPI Sibiu la solicitarea beneficiarilor (extrase CF, identificări imobile, etc)

50lei + c/val actelor

consultare arhivă pentru diferite informații 10 lei/informație